Hantverkare

Att anlita hantverkare kan vara lönsamt

När du som ägare av en villa, bostadsrätt eller ett fritidshus står inför en renovering, om- eller utbyggnad så kan det i många fall vara mer lönsamt att anlita en hantverkare än vad det kan bli om du ska utföra jobbet själv. Det finns också vissa saker som du helt enkelt inte får utföra på egen hand, eller som när du utför arbetet på egen hand får följden av att din försäkring inte gäller om ett fel skulle visa sig vid ett senare tillfälle. Till dessa områden och jobb hör i stort sett allt som har att göra med vatten eller el. Då detta kräver specialkunskaper, utbildning och i vissa fall även certifiering. Att utföra dessa arbeten på egen hand medför inte bara risker för dig själv och ditt försäkringsskydd, utan du kan även bli skadeståndsskyldig för den olycka eller skada som kan drabba annan person vid ett uppkommit fel.

Det är därför nästan alltid bäst att anlita hantverkare när något inom bygg och anläggning ska utföras. Detta oberoende av arbetets art och storlek, då du säkert vet att du kan lita på att arbetet blir utfört av en fackman vilket ger både dig och dina närmaste ett bättre skydd. För övrigt så är det idag billigare än någonsin att anlita hantverkare då konkurrensen är så hög på marknaden inom bygg- och anläggning att priserna har blivit det enda vapnet att konkurrera med. Samtidigt som du får ett bra pris redan när du väljer att anlita hantverkare så har du också rätt att göra ROT-avdrag på alla hantverkstjänster utförda av ett registrerat företag. Det kan vara mycket svårt att hitta företag att lita på därför finns det hemsidor som kvalitetssäkrar företag. Där kan ni som konsument ansluta er och skicka in vad du behöver hjälp med. Så får ni offert förslag från ansluta hantverkare. Läs mer om detta koncept på deras hemsida: http://prisforslag.se. Där kan ni alltså på ett och samma ställe få prisförslag från kvalitetssäkrade företag.

Sammanlagt så kommer detta att ge dig ett mycket bra pris som du inte ska bortse ifrån. Tänk dig själv det skydd och den säkerhet du får av en fackman, istället för att själv utföra jobbet utan att egentligen veta hur mycket det kommer att kosta dig med alla eventuella brister som senare måste åtgärdas.