AN-kopplingar

Det finns bra sätt att säkra upp att eventuella läckage i ditt bränslesystem inte inträffar. Detta är kanske inget problem för gemene man men om du sysslar med bilsport är detta ett måste. Det du bör använda är så kallade AN-kopplingar och jag ska berätta varför. Har man en trimmad bil, låt säga att du kör banracing så har du troligen ett tryck i ditt bränslesystem som vida överstiger det som gäller för ”vanliga” bilar. Det enda som verkligen kan säkra upp detta får man släppa de vanliga slangklämmorna och investera i AN-kopplingar. Den stora skillnaden på dessa är att AN-kopplingarna är gängade vilket ger en betydligt bättre säkerhet gentemot traditionella slangkopplingar. Dessa kopplingar hittar man primärt hos aktörer med inriktning på trim. Det beror såklart på att vanliga bilar inte behöver denna typ koppling. Det finns olika utföranden vad gäller kopplingarna och då pratar vi framförallt om skillnader i dimensioner även om det såklart också skiljer i kvalitet.