Skapa bättre ljudnivå på arbetsplatsen

Idag finns det många bra produkter på marknaden för att skapa en bättre ljudnivå. Bra och effektiva väggabsorbenter som suger upp och dämpar ljudet. Dessa hjälper till att minska bullernivån på exempelvis ett kontor och på så vis får alla medarbetare en mycket behagligare upplevelse på sin arbetsplats..

Väggabsorbenter är fiffiga saker som tar väldigt lite plats och går att involvera i de allra flesta rumslösningar utan att de utmärker sig. Glöm stor klumpiga saker som tar enormt mycket plats av rummet – framtiden är redan här; smala och tunna väggabsorbenter som dämpar mummel och buller. På ett enkelt och smidigt sätt går det att sitta och jobba ostört i kontorslandskap.

Vissa medarbetare behöver mer ro än andra. Då går det att ställa upp enskilda små väggar som dämpar ljudet lite extra. Det kan handla om både ljud från andra i rummet men också insyn vilket kan upplevas väldigt störande för vissa enskilda individer.

Ingen medarbetare ska behöva gå runt och uppleva att det är jobbigt att befinna sig på sin arbetsplats och att det är svårt att koncentrera sig. En god arbetsmiljö minskar också risken för vissa arbetsmiljöproblem som riskerar att kunna uppstå vid bullrig eller annan jobbig miljö på något sätt.

Alla människor är olika och det krävs därför olika typer av insatser för att få till en lugn miljö där varje individ får den enskilda anpassning som krävs för ökad trivsel och komfortkänsla. Ljud kan vara nog så störande. Se därför till i att investera i miljön för medarbetarna – detta bör särskilt göras i skåne där det finns många bra företag som jobbar med detta!