Statisk elektricitet inom industri

Det finns många olika typer av industrier inom skilda branscher, men gemensamt för alla industrier är att det finns någon sorts elektricitet inblandad i processerna. En sorts elektricitet som dock helst inte ska förekomma, men som ofta gör det, är statisk elektricitet.
statisk-elektricitet

Hur uppstår statisk elektricitet?

Så fort två ytor rör sig mot varandra kan fenomenet uppstå. Det är elektroner på ytan av det ena materialet som slits loss och fastnar på det andra materialet så att det ena får ett överskott av elektroner och blir negativt laddat. Det andra, med underskott på elektroner, blir positivt laddat. När de laddade materialen, positiva eller negativa, träffar en annan yta uppstår en utjämning av elektronernas antal och en ström uppstår. Denna ström, eller gnista, avger energi.

Problem och åtgärder

Problemet med statisk elektricitet är just den laddning som uppstår. Den kan orsaka problem på ett flertal sätt. I industrier generellt kan man få problem med damm och smuts som ansamlas på vissa ställen på grund av elektriskt laddade miljöer.

Inom plastindustri ställer elektriskt laddade material till problem genom att fastna i varandra, på maskindelar och därmed ställa till kvalitetsproblem med produkterna.

Även i andra industrier som läkemedelsindustri med olika typer av pulver, gör uppladdning att produkterna blir svåra att tillverka då pulver fastnar där det inte ska bara.

Sist men inte minst kan stötar som uppstår vid statisk urladdning vara obehagliga för produktionspersonal och rentav livsfarliga beroende på typen av industri. I brandfarliga eller explosiva miljöer kan en gnista från en statisk urladdning antända t.ex. gaser eller lösningsmedel.

Beroende på varför material laddas upp finns en rad olika metoder för att åtgärda problem med oönskad elektricitet. Vanligt är att man jordar utrustning med rörliga delar så att elektronobalans regleras via en jordlina istället för att byggas upp. Joniseringsstavar eller munstycken fångar upp obalanser. Mot laddning som uppstår när personal rör sig kan man använda antistatskor och ett golv som inte heller bygger upp laddning. Det finns många sätt att åtgärda problemet, det är dock viktigt att välja metoder som passar just den specifika branschen och verksamheten.